Egyetlen helyen találhatod meg magadat, a jelenben.
Eckart Tolle


TÉVHITEK"1. A homoszexualitás normális, biológiailag meghatározott, megmásíthatatlan:

Nincs egyetlen tudományos munka sem, amely bizonyítana fiziológiai (biologiai-testi) okokat. Biológiai tényezők - amelyek mindenesetre még ismeretlenek - vezethetnek esetleg a homoszexualitásra való nagyobb hajlamosságra. Ezzel szemben számos tudományos kutatás utal arra, hogy egy ember bizonyos valószínűséggel homoszexuális lesz, ha gyermekkorban családon belüli lelki sérüléseknek, zavaroknak volt kitéve. Ide tartoznak például a családi kapcsolatokat jellemző nehézségek a gyermekkor ideje alatt, szexuális erőszak, lelki sérülések, és ebből eredően a saját nemiségével kapcsolatos elbizonytalanodások." Narth

A negatív öndefiniálás veszélyes lehet, ballaszt, ami visszatart attól, hogy az ember változtatni merjen. Voltaképp az öndefiníció megpecsételéssé válhat. Mindent megpróbál a meleg identitásához idomítani. Beszűkítheti a baráti körét, az érdeklődési körét, mert ezek után már bizonyos dolgokat nem kell, vagy nem szabad tennie. Részévé válik ugyanis egy szubkultúrának. Bezárkózhat. Egy homoszexuális nő megfogalmazta, hogy milyen megkönnyebbülést jelentett, amikor kimondta, hogy meleg. Miért? Mert többé nem kellett küzdenie. Mint mikor a gyerek felmentést kap tornából. Föllélegezhet.

Több ezer volt homoszexuális érzelmű ember, ezzel szemben arról számol be, hogy komoly, nehéz terápiát végigküzdve jelentős változást ért el. Homoszexuális érzései csökkentek, heteroszexuális vonzódása erősödött, vagy teljesen heteroszexuális irányultságúvá vált.

Kétkedők azt kérdezik, biztos? Nem tér vissza a homoszexuális életformába? Bizonyára számos férfi és nő kezdett bele és hagyta félbe az ilyen irányú törekvését, de ha egy valakinek sikerült, akkor biztosan nem lehetelen. Így azokat kell irányadónak tekinteni, akiknek sikerült változást elérniük.

A gyakran hallott „egyszer meleg, mindig meleg” kijelentés azt feltételezi, hogy a homoszexuális ember nem válhat heteroszexuálissá. De az is kétségbe vonható, hogy a homoszexuális valaha igazán homoszexuális volt. Létezik-e a homoszexualitás önálló jelenségként. Nem inkább társadalmi dinamizmusok következményeként jön-e létre. A már említett családi dinamizmusokból, családban szerzett sebekből és persze biológiai meghatározottságból, azaz lelki érzékenységből ered.

"2. A homoszexuálisok nem tudnak megváltozni. Ha valaki mégis megkísérel megváltozni, az számára erős lelki megterheléshez vezet, sőt még öngyilkossági kísérletbe is taszíthatja az arra vállalkozót. Ezért le kell mondani a homoszexuális vonzalom megváltoztatására irányuló kezelésről.

Az igazság az, hogy pszichoterapeuták világszerte kezelnek homoszexuálisokat, és számos páciensről számolnak be, akik jelentős változást tapasztaltak meg szexuális irányultságukat tekintve. Ez a változás a pszichoterápia, a lelkigondozás, lelki tapasztalatok útján és más módokon zajlott. Függetlenül attól, hogy ma házasként vagy egyedül élnek, sok férfi és nő tanúskodik arról, hogy homoszexuális érzései messzemenően eltűntek, vagy legalábbis nem annyira meghatározóak, mint a múltban. A változás kulcsa a motiváció, a kitartás, a tudatos és tudattalan konfliktusok felkutatására való nyitottság, amelyekből a jelenlegi állapot ered. Mint bármely lelki zavarnál, itt is érvényes, hogy a terapeuta senkit sem kényszeríthet, hogy változzék meg. A páciensnek magának kell akarnia a változást. Ugyanannyira fontos, hogy a homoszexuális tisztában legyen azzal, hogy a változás sokáig eltart, ahhoz általában évekre van szükség. Az gyermekkorban elszenvedet lelki sérüléseket nem lehet rövid idő alatt feldolgozni. Ha homoszexuálisok nem akarnak megváltozni, az az ő döntésük. De nem helyes, hogy a homoszexuális mozgalom aktivistái, akik a homoszexuálisok jogaiért harcolnak, kitartóan küzdenek azon homoszexuálisok jogai ellen, akik meg akarnak szabadulni nem kívánt érzéseiktől." Narth

"3. Meg kell tanulnunk a gyerekeinket megtanítani, hogy a homoszexualitás a heteroszexualitással egyenértékű életforma.

Tinédzsereket, akiket a saját nemük vonzza, ahhoz kell hozzásegítenünk, hogy a homoszexuális érzéseit normális alternatívaként fogadja el. Az igazság az, hogy valamennyi kor különböző kultúráinak nézete szerint a homoszexualitás nem alternatívája a heteroszexualitás, ezt tudományos kutatások támasztják alá. Egy tizenévesnek azt mondani, hogy az érzései saját neme iránt normálisak és ezzel egyszerűen kimondani, hogy ő homoszexualitás, sokkal többet árt mint használ. Ha valaki a saját neméhez vonzódik, az az érzelmi világában mélyen rejlő zavarra és sérülésekre utal. A tizenéveseknek ebben a helyzetben szeretetre, odafigyelésre és tanácsra van szükségük, nem pedig a homoszexuális életformába való taszításra. Az USA-ában 1995-ben a „National Education Association“ („A Nevelés Nemzeti Társasága”) az októbert „a melegek és leszbikusok” hónapjának nevezte ki – nyílt kísérletként arra, hogy a homoszexuális életmódot az iskolákban elfogadottá tegye. Némelyik iskolában olyan gyerekkönyveket adnak ki, amelyek megpróbálják a homoszexualitást normálisként bemutatni! Ahelyett, hogy egyszerűen toleranciát tanítanának, az iskoláink aktív támogatókká váltak." Narth

4. A homoszexualitás az egészséges szexualitás egyik formája, amely az állatvilágban is jelen van:

Kérdés, hogy le lehet-e fokozni az emberi szexualitást, - mely a szeretet kifejezésének egyik formája - férgek, békák, majmok vagy madarak szexualitásával összehasonlítani. Ez nem méltó az emberi fajhoz. A ember szexualitása több a párzási ösztönnél.

5. Homoszexuálisnak lenni nagyon jó, szabadság érzését okozza és nem utolsó sorban hasznos: A homoszexualitás gondoskodik a föld népesedésének szabályozásáról, a túlszaporodás megelőzéséről.

A melegek zöme önértékelési problémákkal küzd. Bizonytalanok azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy kik is ők. Sokan szenvednek akut, vagy hosszan tartó depresszióban. Sokaknak - saját bevallásuk szerint - kifejezetten rossz, vagy éppen semmilyen kapcsolatuk nincs egyik, vagy mindkét szülőjükkel. A szülő érzelmileg elérhetetlen volt, „megközelíthetetlen”, adott esetben alkohol problémákkal küszködött, az anya, vagy az apa skizofrén, depressziós, túl domináns volt. Ami minket, magyarokat illet, - de elmondható ez Európa népeire általában - nem a túlnépesedés, hanem inkább az elöregedő társadalom fenyeget.


meleg, homoszexuális, homoszexualitás